Posodobitev obrata za predelavo sadja

(PODUKREP M4.02 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

 

POVZETEK

V okviru investicije bo kmetija investirala v posodobitev obrata za predelavo sadja v sok.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije bo kmetija investirala v nakup:

 • Ureditev skladišča za izdelke
 • Ureditev razkladalnega prostora
 • Nakup viličarja
 • Nakup cevnega pasterizatorja
 • Nakup plastičnih box palet

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost
 • Pridelava ekološke hrane.
 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 

Kmetija bo z opremo posodobila obrat za predelavo sadja, kjer bo možno predelovati tudi druge sadje sadne, ne samo jabolk.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

 • Povečanje učinkovitosti in produktivnosti na kmetiji
 • Povečanje tržne pridelave na kmetiji
 • Poovečanje prodajnih zmogljivosti
 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
 • Boljša kvaliteta proizvodov.

 

 

VIR FINANCIRANJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje